• อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบถ่าง-หุบยกตุ้มน้ำหนัก)

  • อุปกรณ์บริหารแขน-ลดหน้าท้อง (แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก)

  • อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก (แบบเดินสลับเท้า)

  • อุปกรณ์บริหารเอว - สะโพกคู่ (แบบนั่งและยืน)

  • อุปกรณ์บริหารข้อเข่า(แบบจักรยานนั่งปั่น)


Visitors: 45,741