LOF-090 อุปกรณ์บริหารเอว - สะโพกคู่ (แบบนั่งและยืน)

 

      CODE : LOF-090

      อุปกรณ์บริหารเอว - สะโพกคู่ (แบบนั่งและยืน)

          

 

 

 

 

 

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร

ข้อแนะนำการใช้ :

1. นั่งบนที่นั่งและใช้มือจับด้ามจับทั้งสองข้างให้มั่น / ยืนบนแป้นหมุนในลักษณะเท้าชิดพร้อมกับจับด้ามจับทั้งสองข้างให้มั่น

2. ออกแรงบิดลำตัวหมุนได้ทางด้านซ้าย-ขวา สลับกัน (ทั้งท่านั่งและท่ายืน)

3. ทำต่อเนื่องประมาณ 10-20 นาที

ประโยชน์ :

1. เพื่อบริหารเอว-สะโพกให้แข็งแรง

2. เพื่อยึดเส้นลำตัวให้คลายตัว

ข้อควรระวัง

ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทำให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ

ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

 
 
 
Visitors: 29,240