LOF-083 อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ (แบบดึงยกตัว)

 

     CODE : LOF-083

     อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ (แบบดึงยกตัว)

         

 

 

 

 

 

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.60 เมตร

ข้อแนะนำการใช้ :

1. นั่งบนเบาะหลังพิงพนักพิง  จับที่ด้ามจับด้านบนทั้งสองข้าง

2. ดึงด้ามจับลงหาตัวเพื่อยกตัวขึ้น ค่อย ๆ ยืดแขนขึ้นด้านบนอย่างช้า ๆ เพื่อปล่อยตัวลงกลับที่เดิม

3. ทำเซ็คละ 10 ครั้ง รวม 3 เซ็ต

ประโยชน์ :

1. ทำให้กล้ามเนื้อหน้าอก หัวไหล่แข็งแรง

2. ทำให้กล้ามเนื้อแขนแข็งแรง

ข้อควรระวัง

ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทำให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ

ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

Visitors: 29,239