LOF-082 อุปกรณ์บริหารแขน-ขา-หน้าท้อง (แบบดึง-งัดตุ้มน้ำหนัก)

    

 

    CODE : LOF-082

    อุปกรณ์บริหารแขน-ขา-หน้าท้อง (แบบดึง-งัดตุ้มน้ำหนัก)

        

 

 

 

 

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.90 เมตร

ข้อแนะนำการใช้ :

1. นั่งบนเบาะหลังพิงพนักพิง ใช้มือจับด้ามจับทั้งสองข้างให้มั่นและใช้ข้อสอดใต้ลูกตุ้มน้ำหนัก

2. ใช้ข้อเท้ายกตุ้มน้ำหนักขึ้นพร้อมกับดึงมือจับเข้าหาตัวเอนลำตัวไปข้างหลังแล้วปล่อยกลับที่เดิม

3. ทำเซ็ตละ 10 ครั้ง รวม 3 เซ็ต

ประโยชน์ :

1. ทำให้กล้ามเนื้อแขน-หน้าท้องแข็งแรง

2. ทำให้กล้ามเนื้อขา-เข่าแข็งแรง

ข้อควรระวัง

ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทำให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ

ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

 
Visitors: 29,240